Steering Committee

Chair

 • Lei Chen, Hong Kong University of Science and Technoglogy, Hong Kong (leichen@cse ust hk)
 • Vice Chair

 • Stephane Bressan, National University of Singapore, Singapore (steph@nus.edu.sg)
 • Treasurer

 • Yasushi Sakurai, Osaka University, Japan (yasushi@sanken.osaka-u.ac.jp)
 • Secretary

 • Kyuseok Shim, Seoul National University, Korea (shim@ee.snu.ac.kr)
 • Members

 • Zhiyong Peng, Wuhan University of China, China (peng@whu.edu.cn)
 • Zhanhuai Li, Northwestern Polytechnical University, China (lizhh@nwpu.edu.cn)
 • Krishna Reddy, IIIT, India (pkreddy@iiit.ac.in)
 • Yunmook Nah, DKU, Korea (Ymnah@dku.edu)
 • Wenjia Zhang, Australia (wenjie.jane@gmail.com)
 • Zi Huang, University of Queensland, Australia (huang@itee.uq.edu.au)
 • Guoliang Li, Tsinghua University, China (liguoliang@tsinghua.edu.cn)
 • Sourav Bhowmick, Nanyang Technological University, Singapore (assourav@ntu.edu.sg)
 • Atsuyuki Morishima, University of Tsukaba, Japan (mori@slis.tsukuba.ac.jp)
 • Sang-Won Lee, SKKU, Korea (swlee@skku.edu)
 • Yang-Sae Moon, Kangwon National University, Korea (ysmoon@kangwon.ac.kr)
 • Advisory Board

 • Masaru Kitsuregawa (Chair)
 • Qing Li (Deputy Chair)
 • Rao Kotagiri
 • Jianzhong Li
 • Katsumi Tanaka
 • Kyu-Young Whang
 • Bonghee Hong
 • Observers

 • P. Krishna Reddy (IIIT Hyderabad, India)(pkreddy@iiit ac in)
 • De-Nian Yang (Academia Sinica, Taiwan) (dnyang@iis.sinica.edu.tw)
 • Members Emeriti

 • Hideko Kunii, Chair (1990~1994), Member (1994~1999)
 • Sukho Lee, Vice Chair (1990~1994), Chair (1994~1999)
 • Yahiko Kambayashi, Member (1990~1994), Vice Chair (1994~1999), Chair (1999~2003)
 • Myung-Joon Kim, Member (1990~1994), Treasurer (1994~1999)
 • Ron Sacks-Davis, Member (1990~2005)
 • Songchun Moon, Member (1991~1999)
 • Kyhyun Um, Member (1999~2005)
 • Tok Wang Ling, Member (1990~1999), Vice Chair (1999~2003), Chair (2003~2005), Advisor (2005~2007)
 • Seog Park, Member (1999~2007)
 • Arbee Chen, Member (1998~2007)
 • Shan Wang, Member (2001~2008)
 • Yoshifumi Masunaga, Member (1991~2003), Vice Chair (2003~2005), Chair (2005~2007), Advisor (2007~2009)
 • Kyu-Young Whang, Member (1999~2004), Secretary (2004-2005), Vice Chair (2005~2007), Chair (2007~2009), Advisor (2009~2011), Awards Committee Chair (2011-2014)
 • Yoshihiko Imai, Treasurer (2001-2011)
 • Ramamohanarao Kotagiri, Member (2006-2009), Vice Chair (2009~2011), Chair (2011~2013), Advisor (2013-2014)
 • Kian Lee Tan, Member (2005-2007), Secretary (2007-2011)
 • Ming-Syan Chen, Member (2007-2013)
 • Hiroyuki Kitagawa, Member (2007-2013)
 • Eui Kyeong Hong, Member (2007-2013)
 • Krithi Ramamritham, Member (2004-2011)
 • Yoon Joon Lee, Member (2005-2011)
 • Mukesh Mohania, Member (2013-2015)
 • Stephane Bressan, Member (2012-2018)
 • Katsumi Tanaka, Member (2003-2005), Secretary (2005-2007), Vice Chair (2007-2009), Chair (2009-2011), Advisor (2011-2013), Awards Committee Chair (2014-2017)
 • Li-zhu Zhou, Member (2009-2015)
 • Xiaoyong Du, Member (2014-2020)
 • Hong Gao, Member (2015-2021)
 • XiaoFang Zhou (2016-2021), Vice Chair